Lejebetingelser       

Forløb:

Når du har reserveret en eller flere uger (se under reservation).
Du modtager en bekræftigelse samt et kontonr. til indbetaling af leje (se under betalingsbetingelser).
Når jeg har modtaget hele lejebeløbet modtager du en mail med adressen samt hvor nøglen findes.

Reservation:

Du reservere ugen, ved at skrive (e-mail eller trykke her for Reservation.), du kan også ringe til mig (se tlf.nr. på forsiden), med angivelse af uge(r). Uge(rne) er reserveret indtil betaling dog max. i 2 uger.

Betalingsbetingelser:

Lejebeløbet betales i 2 rater:
1. rate: 25% af lejen betales inden 14 dage efter modtagelse af 1. brev med bekræftigelse samt indbetalings kontonr.
2. rate: Restbeløbet skal indbetales senest 5 uger inden lejemålets begyndelse. Ellers kan ugen udlejes til anden side.
Hvis bestillingen på en uge modtages senere end 7 uger inden ankomstdato, forfalder hele beløbet til betaling ved bestillingen.

Afbestilling:

Annullering indtil 6 uger før lejemålets begyndelse: Beregnes et gebyr på 25% af lejen.
Annullering mindre end 6 uger før lejemålets begyndelse: Lejen tilbageholdes 50%. Hvis der er mulighed for genudlejning refunderes lejen med genudlejnings beløbet.

Ændring:

Der er mulighed for ændring til anden ledig uge.

Leje periode:

Fra lørdag kl. 15.00 på indflytningsdagen til lørdag kl. 10.00 på fraflytningsdagen.

El:

El-prisen andrager 1,65 Dkr. pr. kWh. Afregning af el forbrug, sker på fraflytningsdagen i en kuvert som findes i huset.

Skader:

I det omfang der under lejemålet måtte opstå skader på hus og indbo, som lejeren kan gøres ansvarlig for, kræves erstatning af lejeren.

Afrejsedagen:

Lejer er forpligtet til at rengøre huset før afrejsen. Der er støvsuger, og div. remedier samt rengøringsartikler til rådighed. Hvis huset ikke afleveres i rengjort stand, kræves et gebyr på 450,00 Dkr. for rengøring.

Week-end leje:

Fra 15. november til 15. april er lejen det samme som ugeleje.

Langtidsleje:

Er minimum 2 måneders leje.
Leje er på følgende vilkår:
Det månedlige lejebeløb er 3 ugers lejebeløb i den pågældende måned plus depositum pr. måned 1000,00/500,00 (okt.-marts 1000,00Dkr./april-sep. 500,00 Dkr.), som afregnes efter forbrug for strøm (1,65 Dkr. pr. Kwh) og vand (40,00 Dkr. pr. kubik). 
Ved mere end 2 måneders leje (dvs 3 eller flere måneder).
Skal der betales et depostitumsbeløb på 6000,00 Dkr., som returneres til lejeren ved fraflytning, hvis sommerhuset er leveret i samme stand som ved lejeperiodenstart (læse evt. under Skader:).