Aktiviteter/Seværdigheder

Norsminde/Kysing

Norsminde er en lille by med en lang historie.

Så langt tilbage som omkring 6.600 f. kr. findes der spor af beboere i Norsminde. Det er den epoke, der kendes som Maglemose-kulturen. Også fra den epoke, som man kender mest til, nemlig Ertebølle-kulturen, findes der spor her, ligesom vikingerne har boet i Norsminde.

Norsminde gl. Kro´s historie går helt tilbage til 1693. I gamle dage stod kromanden for opkrævningen af bropenge. I skænkestuen lavede han derfor et hul i langbordet med en skuffe under til at opbevare pengene i. Denne indretning kan stadig ses intakt og er bare én af de historiske levn, der stadig kan ses på kroen. Et andet eksempel er den roterende elefantgruppe i haven.

Området er utrolig velegnet til traveture. F.eks. kan en travetur fra Norsminde havn ud omkring næsset og tilbage gennem sommerhusområdet gøres på godt en time. En anden god travetur er turen fra havnen og ud langs sydsiden af Norsminde Fjord, ud til det gamle pumpehus og "Det herreløse", og tilbage. Denne tur tager små 3 timer at gå.

Saxild-Nølev lokalhistorisk arkiv:

Kysing og Norsminde historie.

Norsminde Fjord

Odder Å og Norsminde Fjord er en del af en 20 km lang dal fra Horsens Fjord i syd til Norsminde i nord. Dalen er dannet under sidste istid. I tiden efter istiden var fjordens vandstand ca. 2.5 m over den nuværende, og fjorden og åen har været sejlbar og en meget benyttet vandvej helt op til 1600-tallet. De første vidnesbyrd vi har om mennesker ved Norsminde Fjord er de arkæologiske fund, der under et kaldes "Norslund-kulturen". Et helt kompleks af bopladser har ligget ved fjorden 850 m fra gården Norslund. Bopladserne stammer fra 5300-4600 f.Kr.. Norsminde Fjord blev vildtreservat i 1942. Det er sammensat af 185 ha sø-teritorie - nemlig hele fjorden- og 155 ha tilstødende land. Norsminde Fjords største betydning som reservat er som rasteplads i træktiden og som vinterkvarter. Der er i træktiden 8.000-10.000 rastende fugle i reservatet, talmæssigt domineret af blishøns.

Norsminde Yachtklub:

Her kan ses et luftfoto af Norsminde havn og anduvnings kort.

Norsminde kro:

Norsminde gl. Kro bærer sit navn med rette. De ældste dele af den nuværende krobygning stammer fra 1693, men formentlig har der være kro på stedet siden det 12. århundrede. Kroen ligger ved indsejlingen til Norsminde Fjord, og for 200 år siden blev der bygget en skrøbelig træbro over indsejlingen. Den havde kromanden pligt til at holde vedlige, men til gengæld måtte han opkræve bropenge. For nogle år siden blev broen sat i stand, men først måtte Odder og Århus kommune skændes om udgiften - broen markere nemlig grænsen mellem de to kommuner.

Nærmeste handel:

Ajstrup eller Saxild camping 2-3 km. Beder 8 km. Odder10 km.

Norsminde Fiskehus:

Friske fisk, røgvarer, sandwich, kaffe, fadøl, små lækre retter i udendørs café m/havmiljø. Åben fre. lør. og søndag.

Fiskeri:

Priser for fiskekort, som kan købes på posthuset samt Odder Turistbureau, Banegårdsgade 3, 8300 Odder tlf. 86 54 26 00. Husk fiskekort skal købes før du starter med at fiske.

Pr. dag

Pr. uge

Pr. år

25 kr.

75 kr.

100 kr.

Kystfiskeri, Kysing:

Ved Kysing Strand er der opstillet borde, hvor man kan ordne dagens fangst. Informationstavlen fortæller om fiskene der kan fanges ved Kysing Strand m.m.

Fiskearter: Havørred, hornfisk i sæsonen, skrubber, torsk og chancer for ål.

Parkering: God stor parkering med borde, bænke og toilet.

Tip: Havørred fanges overalt, skrubber fra beton-blokkene på stranden til højre for parkering. Skrubber fanges i østenvind og bedst ved højvande, gerne ved solnedgang. Der er gode chancer for at ål og torsk melder sig som bifangst. Der er fanget skrubber op til 46cm!!

Vigtigt: Vadning er ofte nødvendigt.

Kysingnæs:

Fiskearter: Havørred og hornfisk i sæsonen, chancer for torsk.

Parkering: Norsminde havn, følg stranden sydpå til næsset.

Tip: Fisk på højre side af næsset. Oplagt flue eller bobleflåd med flueplads. Pladsen er meget lille og ofte med mange fiskere. Man skal tidligt op, hvis man vil have en plads i sæsonen. Små blink kan anbefales.

Vigtigt: Vadning er nødvendig, men meget vanskeligt, vadestok kan anbefales.

Petanque:

Der er mulighed for at spille petanque ved Norsminde gl. Kro, Hou Søsportscenter og Odder Bowlingcenter.

Busforbindelse: til og fra Århus/Odder eller Århus/Odder
Aktiviteter:

Tirsdag den 5 Juni kl. 14.00: Grundlovsdag

Sted: Norsminde Kro
Norsminde By-lav arrangerer grundlovsmøde i haven ved Norsminde Kro. Måltider kan købes.
Onsdag den 27 Juni: Blå Flag Arrangement/Hvad finder vi ved stranden?
Beskrivelse: Sted: Kysing Strand. Mødested og tid: P-pladsen i Kysing (ved landevejen), kl. 19.00
Beskrivelse: Hvad finder vi ved stranden?
Turleder + tlfnr.: Naturvejleder Lars Peter Johansson 86 37 78 41.
Arrangør: Odder Kommune i samarbejde med Odder Turistbureau.
Tilmelding: Odder Turistbureau senest d. 19. juni på tlf. 86 54 26 00
Varighed: ca. 2 timer
Praktiske oplysninger: Medbring kikkert, praktisk fodtøj og evt. kaffe
Onsdag den 25 Juli: Blå Flag Arrangement/Guidet tur langs Norsminde Fjord
Beskrivelse: Sted: Norsminde Fjord. Mødested og tid: Norsminde Handelsplads, kl. 19.00
Beskrivelse: Guidet tur langs Norsminde Fjord
Turleder + tlfnr.: Naturvejleder Lars Peter Johansson, tlf. 86 37 78 41
Arrangør: Odder kommune i samarbejde med Odder Turistbureau
Tilmelding: Odder Turistbureau senest d. 17. juli på tlf. 86 54 26 00
Varighed: ca. 2 timer
Praktiske oplysninger: Medbring kikkert, praktisk fodtøj og evt. kaffe.
Onsdag den 29 August:  Blå Flag Arrangement/Snapsetur
Beskrivelse: Sted: Kysing Strand. Mødested og tid: P-pladsen ved Kysing Strand, kl. 19.00
Beskrivelse: På turen langs stranden samler vi urter, der kan bruges til din egen kryddersnaps. Turleder Hans Erik Harboe giver kyndig vejledning udi den ædle kunst. Mulighed for prøvesmagning
Arrangør: Odder Kommune i samarbejde med Odder Turistbureau
Tilmelding: Odder Turistbureau senest d. 21. august på tlf. 86 54 26 00
Varighed: ca. 2 timer
Praktiske oplysninger: Medbring små poser til indsamling og evt. saks, praktisk fodtøj og evt. kaffe.

Århus

Århus festuge:

31.august - 9. september 2001

Århus touristbureau:

Her kan du finde og søge efter priser og åbningstid på nedennævnte.

Rådhusrundvisning incl. tårnopstigning kl. 11.00 Pris: 10 kr. pr. person.
Tårnopstigning alene kl. 12.00 og 14.00 Pris 5 kr. pr. person. (IKKE i week-enden)

Strøget:

Med over 100 butikker. 

Torvedag:

Onsdag og lørdag formiddag i Teatergaden og Ingerslevsboulevard.

Den Gamle By:

Danmarks Købstadsmuseum. Jyllands største museum med 75 historiske huse fra renæssance til 1. verdenskrig. Viborgvej 2, 8000 Århus C. tlf. 86 12 31 88.

Botanisk have:

Stort grønt område med smukke træer og beplantninger. I væksthusene findes over 4000 forskellige plantearter. Møllevej 10, 8000 Århus C. tlf. 86 13 76 08. Gratis adgang i væksthuset fra kl. 13-15 søn. 11-15.

Ceres bryggerierne:

Øl på tønder, ølkuske og bryggerheste.
Sådan startede det på Ceres, som blev grundlagt i 1856, og som idag er en del af Bryggerigruppen A/S. Grundlæggerne var købmand og brændevinsforhandler M.C. Lottrup og apotekerne N.S. Aagaard og K. Reddelien, som dog begge trak sig året efter, så M.C. Lottrup blev eneejer. I dag er Ceres et moderne bryggeri midt i Århus by. I 1996 opførte Ceres et nyt stort bryghus, hvor man hver dag kan brygge, hvad der svarer til 1,8 mill. flasker. Ceres eksporterer over 80% af sin produktion, og varerne finder vej til over 50 lande. Dette og meget mere kan opleves på en rundvisning. Billetter kan købes hos Tourist Århus, Rådhuset, for kr. 25,00 pr. person. 18.6-1.8: Rundvisning hver tirsdag og onsdag kl. 14. Resten af året hver onsdag kl. 14 undt. i december.

Det Danske Brandværnsmuseum:

Udstilling af brandbiler. Legerum for de mindste. tlf. 86 25 41 44

Naturhistorisk Museum:

Danske landskaber for istid til nutid og dyr fra hele verden.

Aarhus Kunstmuseum:

Dansk kunst fra 1750 til i dag samt international nutidskunst. tlf. 86 12 22 18

Århus Domkirke:

Århus Domkirke - viet til Sct. Clemens - blev påbegyndt i 1201 i romansk stil. Der ses stadig rester fra denne kirke. I årene 1450-1520 blev kirken udbygget til en gotisk katedral og udstyret med altertavle af Bernt Notke, døbefont og kalkmalerier. Udover gudstjenester benyttes kirken også ofte til kirkekoncerter. Nyrestaureret i 1999. Åben kl. 9.30-16.00. Søndag kun åben for kirkegængere.

Vor Frue Kirke:

Kirken indeholder 3 kirkerum: det store centrale kirkerum, Kryptkirken og Klosterkirken. Kryptkirken er Århus' ældste kirke fra 1060. Rummet er Nordens ældste hvælvede rum. Åben kl. 10.00-14.00. Søndag kun åben for kirkegængere.

Tivoli Friheden:

Forlystelsespark for hele familien.

Jysk Væddeløbsbane Trav- og galopløb, ofte publikumskonkurrencer. Weekend/helligdage startes kl. 13.00, hverdage startes kl. 18.00
For børn: Ponyridning (hvis vejret tillader det) og legeplads. Observatorievejen 2 (500 m fra Marselisborgslot)

Steno Museet:

Kulturhistorie fra oldtid til nutid inden for lægekunst og naturvidenskab. Planetarium.

Marselisborg Slot:

Marselisborg Slot er det danske regentpars sommerresidens. Når Dronningen og hendes familie opholder sig på slottet om sommeren, er der vagtskifte med den kongelige livgarde kl 12.00. Slotsparken med Dronningens rosenhave er åben for besøg, når slottet ikke bebos. Marselisborg Slot, Kongevejen 100, 8000 Århus C

Marselisborg Mindepark

Mellem Marselisborg Slot og bugten ligger Mindeparken. I monumentet er indgraveret navne på de 4.144 sønderjyder, der som dansksindede måtte kæmpe i tyske uniformer, og som faldt i 1. Verdenskrig

Marselisborg Skovene

Syd for Århus strækker et skovbælte sig langs kysten i en længde af ca. 7 km. Den del af skoven der ligger nærmest byen er Marselisborg- skovene. Der findes ikke mange danske skove, hvor der i dag kan ses så store, sammenhængende, gamle bøgebevoksninger som netop inden for dette skovområde. Terrænet er meget kuperet med dybe slugter. Mange steder på kyst- skrænterne er den lerede jordbund skredet ud mod havet, så træerne hælder ud over vandet. Omkring 1820 var skovene stærkt forhuggede. De bevoksninger, der nu findes i skovene, er derfor næsten alle plantet eller sået efter dette tidspunkt. I dette århundrede er dog plantet en del nåletræer. Rundt omkring i skovene - navnlig i Moesgård Skov - står enkelte 200-300 år gamle bøge, der er blevet bevaret af æstetiske grunde. De er nu gode ynglesteder for hulerugende fuglearter, som skoven af den grund er særlig rig på.

Dyrehaven:

Imellem de gamle grønne bøgetræer ved bugten, og kun 3 km fra centrum ligger Dyrehaven. Sikahjorte, dådyr og vildsvin kan ses på tæt hold og alligevel i naturlige omgivelser. Medbragt mad er tilladt.

Moesgård Museum:

Grauballe-manden og andre danske oldtidsfund og samlinger fra hele verden. tlf. 89 42 39 75

Vilhelmsborg: Den smukke herregård Vilhelmsborg, der i dag er Danmarks Nationale Hestesportscenter, danner ramme om hesteavl- og sport. Beliggenheden er mageløs: Sammen med herregården Moesgård, skovene og stranden langs Århus Bugt danner Vilhelmsborg et enestående natur- og kulturhistorisk område af største betydning. Hovedbygningen er fra 1843 og de imponerende avlsbygninger fra 1855. Århus Kommune købte Vilhelmsborg med sine 750 tdr. land i 1973. Om- og tilbygninger skete 1989-90. På Vilhelmsborg afholdes vigtige nationale og internationale stævner og arrangementer. Store tilliggender, der kan udnyttes til ridning, køretur i hestevogn eller vandreture. Rundvisninger kan bestilles. Kr. 10,- pr. person. Minimum kr. 100,- + tillæg på kr. 50,- efter kl. 16.00 man-fre samt i weekenden.

Odder

Odder-tourist:

Indeholder kort og links til aktiviteter i byen.

Handel:

Gode indkøbsmuligheder og onsdag er torvedag.

Møntvask: Rosensgade 61, 8300 Odder

Bibliotek:

Mejerivej 14, 8300 Odder. 

Bowling:

Ballevej 2, 8300 Odder.

Svømmehal:

Nølevvej 6, Odder.

Odder Museet:

Rosensgade 84, Odder. tlf. 86 54 01 75. Priser og åbningstider se Odder-tourist

Den Økologiske Have:

Rørtvej 132, Odder. tlf. 86 54 54 00. 

Minigolf:

På campingpladserne i Ajstrup, Saksild og Hou er der mulighed for at spille minigolf.

Othilias Kilde:

Lige op ad amtsvejen mellem Odder og Skanderborg, tæt ved landsbyen Fillerup, springer Othilias Kilde, en gammel helligkilde. Den blev især søgt i natten efter sankthans, hvor dens vand skulle virke særligt helbredende, men selv i dag ser man jævnligt folk tanke vand fra kilden i flasker og dunke.

Den 13.-15. Juli 2001 Hou havnefest:

Hele Hou står på den anden ende i anledning af den årlige havnefest. Der er musik, tivoli og masser af underholdning omkring havnen.

Den 3.-4. august 2001: Odder Byfest

Beskrivelse: Hele Odder by er lørdag omdannet til Østjyllands største kræmmermarked med over 150 kræmmere. Men festlighederne starter allerede fredag med musik, underholdning og god mad i de mange festtelte.

Uge 40 Odder kulturuge:

Der tilbydes et væld af kulturelle aktiviteter i hele byen. Aktivitetskalender Odder-tourist:

Tunø

Hou-tunø Færge:

En times sejlads med Tunø-færgen fra Hou havn.

Tunø:

Tunø er bil fri. Vejret er ofte bedre end andre steder i landet p.g.a. øens placering, derfor vokser der bla. morbørtræer og figenbuske.

Tunø by:

Øens eneste by, Tunø by er en typisk landsby med gårde og velholdte huse i gammel byggestil langs bygaden. I bymidten findes flere levn fra oldtiden, og den gamle smedje er i dag indrettet som levende museum. Midt i Tunø by ligger Tunø Kirke på én af øens højeste punkter. På grund af denne placering blev kirkens tårn i 1801 forhøjet og indrettet som fyrtårn. I gamle dage havde Tunø sin egen fastboende præst, og i en lang årrække fungerede præsten også som øens fyrmester - én af den tids landskendte vittigheder var derfor, at "på Tunø sover præsten hos fyrmesterens kone".

Vandretur:

Det kan anbefales en gåtur øen rundt, som tager ca. 3 timer.